Przejdź do stopki

Z odwiertu IGNACY trysnęła woda!

Z odwiertu IGNACY trysnęła woda!

Treść

 

To już pewne. Ciężkowice mają swoją wodę mineralną – oficjalnie potwierdzają to wyniki analizy fizykochemicznej.

Po czasie intensywnych prac na terenie odwiertu, firmie Exalo Drilling S.A., odpowiedzialnej za wykonanie zadania, udało się zlokalizować pierwsze oznaki obecności wody. W związku z tym, w dniu 20.07.2022r. został pobrany próbnik ze złoża celem przeprowadzenia wstępnych badań wody z odwiertu IGNACY. W wyniku badań ustalono, że mamy do czynienia z wodą mineralną o mineralizacji ok. 20 g/l (dla porównania woda z Rakutowej ma mineralizację 12 g/l). Wstępnie zbadana wydajność złoża z którego woda wypływa po własnym ciśnieniem (samowypływ) wynosi ponad 1 m3/h.

W opinii nadzoru geologicznego zakładany cel geologiczny został osiągnięty. Pobrana próbka wody została poddana procesom oczyszczania i przekazana do laboratorium celem przeprowadzenia wstępnej analizy fizykochemicznej.

W dniu 08.09.2022r. otrzymano sprawozdanie z badań, które wykazało, że woda mineralna z otworu IGNACY jest bardziej zmineralizowana niż na Rakutowej. Wynika to głównie z większej zawartości sodu i chlorków. Reszta oznaczonych składników jest zadziwiająco zbieżna z wodą na Rakutowej a to oznacza, że mamy do czynienia z wodą leczniczą.

Przydatność wody do wodolecznictwa zostanie ustalona i potwierdzona w toku późniejszych badań, jednak patrząc na wyniki z badań i opinie lekarskie porównywalnej wody z Rakutowej śmiało można już dziś powiedzieć, że woda z odwiertu IGNACY będzie wykorzystywana do kąpieli leczniczych.

Dzięki takim wynikom, Gmina Ciężkowice może z optymizmem spoglądać w przyszłość i planować kolejne kroki w kierunku uzdrowiska.

W najbliższym czasie przewiduje się prace związane z rurowaniem odwiertu oraz montażem kolumny filtracyjnej. Kolejny etap będzie polegał na wykonaniu niezbędnych czynności, w tym m. in. pompowania oczyszczającego. Dopiero wtedy zostaną przeprowadzone kluczowe badania i testy, a także powstanie dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych.

O kolejnych postępach prac będziemy Państwa informować na naszej stronie.
 

414413