Przejdź do stopki

Nowa koparko-ładowarka dla Gminy Ciężkowice!

Nowa koparko-ładowarka dla Gminy Ciężkowice!

Treść

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Gmina Ciężkowice dokonała odbioru końcowego i przekazania koparko-ładowarki kołowej z wyposażeniem firmy CASE (model 580SV) dostarczonej zgodnie z zamówieniem ogłoszonym w drodze postępowania przetargowego w lipcu tego roku. Najkorzystniejszą ofertę dostawy sprzętu zagwarantowała firma „Paweł Kalita Tech-Ekspert Południe” z siedzibą w Stalowej Woli. Powołaną komisję reprezentowali: ze strony Zamawiającego Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Pan Dariusz Zięcina, a także Pan Piotr Dul Dyrektor ds. Klientów Kluczowych jako przedstawiciel Wykonawcy. Łączny koszt przedmiotu zamówienia wyniósł 500 487, 00 zł brutto.

Zakup został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie  5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie  5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, "Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

Nowy nabytek zasili wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ciężkowicach, pozostając tym samym odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy.

 

fot. Renata Miłkowska
395171