Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej w Małopolsce

Konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej w Małopolsce

Treść

Informujemy, iż jest możliwość zaopiniowania Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W uchwale proponuje się przesunięcie o rok obowiązku wymiany kotłów pozaklasowych z uwagi na istniejące warunki gospodarcze.

Proponowane zmiany:

  • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Uwagi i wnioski do projektu można składać w terminie do 23 sierpnia 2022r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Królewska 57, 33-332 Kraków z dopiskiem „Konsultacje projektowanych zmian uchwały antysmogowej dla Małopolski” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

428018