Przejdź do stopki

Już niedługo pojedziemy ul. Spokojną

Już niedługo pojedziemy ul. Spokojną

Treść

„ODBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SKARPY DROGI STANOWIĄCEJ
UL. SPOKOJNĄ W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE” – to właśnie na wykonanie tego zadania w dniu 26 maja 2022 r., Gmina Ciężkowice podpisała umowę.

Po dokładnym przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, dokonując tym samym wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył Pan Krzysztof Mącior - właściciel Firmy Usługowo Handlowej "MAT-MAT" z siedzibą w Szynwałdzie. Koszt realizacji inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ustalono na 477 240,00 zł brutto.

Podpisanie umowy miało miejsce w Urzędzie Gminy Ciężkowice, a strony reprezentowali Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa, Skarbnik Gminy Ciężkowice Dorota Popiela oraz właściciel firmy „MAT-MAT” Pan Krzysztof  Mącior.

W ramach zadania zaplanowano odbudowę i zabezpieczenie skarpy drogi, która
w lutym 2021 roku uległa uszkodzeniu. Będzie to kolejny etap inwestycji, który pozwoli na znaczne usprawnienie ruchu drogowego, szczególnie w tak ważnych dla gminy sezonach turystycznych.

Zlecone zadanie będzie realizowane sukcesywnie, jednak ostateczny termin, na który przypada jego zakończenie to sierpień bieżącego roku.

367673