Przejdź do stopki

Spotkanie Informacyjne Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Spotkanie Informacyjne Programu Priorytetowego

Treść

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Ciężkowice, zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" oraz złożeniem deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 31 marca 2022r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ciężkowice.

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze":

- dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,

- obejmuje dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym,

- kwota dotacji może osiągać nawet do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 69000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną zasady Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, a także informacje dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w celu rozliczenia przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 14 62 858 30.

367620