Przejdź do stopki

TKKF „POGÓRZE”

Treść

W wyniku społecznej inicjatywy w dniu 4 maja 2006 roku na Zebraniu Członków Założycieli została podjęta uchwała w sprawie założenia Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „POGÓRZE” w Ciężkowicach.

Powołanie do życia stowarzyszenia tego typu związane było z obserwowanym w środowisku zapotrzebowaniem na aktywne formy wypoczynku, które do tej pory nie znalazły możliwości realizacji z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury.

Działalność TKKF „POGÓRZE” nastawiona jest na rozwój kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród osób starszych, dorosłych, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych, jak również tworzenie dogodnych warunków do ich realizacji.

 

Oficjalna Strona TKKF „POGÓRZE”

414413