Przejdź do stopki

Zmiany personalne w Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Jastrzębi

Zmiany personalne w Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Jastrzębi

Treść

W dniu 25 czerwca 2021r. Pan Stanisław Krawiec - Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Ciężkowice wraz z  Panią Anną Zagałą – Dyr. ASPO w Ciężkowicach pożegnali w siedzibie Publicznego Przedszkola w Jastrzębi Panią Agatę Rosiek, która nie będzie już pełnić funkcji Dyrektora tej placówki. Uchwałą Nr  XXVIII/250/21 z  dnia  10 maja 2021r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiej z siedzibą w Jastrzębiej, Dyrektorem Zespołu została mianowana Pani Danuta Gargaś – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi. Pan Burmistrz podziękował Pani Agacie za  pracę na stanowisku Dyrektora PP Jastrzębia przez okres sześciu lat  i wręczył jej  dyplom – nagrodę  Burmistrza Gminy Ciężkowice

15360