Przejdź do stopki

Zapraszamy do udziału w akcji pn.: „POSPRZĄTAJ Z NAMI MAŁOPOLSKĘ” !

Zapraszamy do udziału w akcji pn.: „POSPRZĄTAJ Z NAMI MAŁOPOLSKĘ” !

Treść

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CIĘŻKOWICE, ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI PN.: „POSPRZĄTAJ Z NAMI MAŁOPOLSKĘ” !

Jeśli troszczysz się o swoje najbliższe otoczenie, dbasz o przyrodę i działasz na rzecz zachowania środowiska naturalnego – przyłącz się do inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego! Wspólnie zadbajmy o Małopolskę!

W terminie od 22 marca do 22 kwietnia rusza trzecia edycja największej, naładowanej super energią akcji ekologicznej pn.: „Posprzątaj z Nami Małopolskę”. Chcemy wspólnie zwrócić uwagę na problem pozostawiania śmieci w okolicach jezdni i chodników, placówek oświatowych, na terenach rekreacyjnych i turystycznych, w lasach oraz parkach.

Serdecznie zapraszamy, uczniów, pedagogów, sołtysów, Koła Gospodyń Wiejskich, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz wszystkich mieszkańców Gminy Ciężkowice, którym na sercu leżą problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz edukacją ekologiczną.

Jeśli jesteś zainteresowany akcją zgłoś się do Urzędu Gminy Ciężkowice, na adres mailowy mholda@ciezkowice.pl lub pod numer 14 62 858 30.

Razem możemy więcej - „Posprzątaj z nami Małopolskę!” 2024.

#posprzątajznamimałopolske #posprzątajMYmałopolske #organizacjepozarządowe

395170