Przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Ciężkowice nie dokonuje już poświadczeń własnoręczności podpisu oraz pozostawania osoby przy życiu

Burmistrz Gminy Ciężkowice nie dokonuje już poświadczeń własnoręczności podpisu oraz pozostawania osoby przy życiu

Treść

Od lipca br. w Ciężkowicach funkcjonuje kancelaria notarialna. W związku z tym Burmistrz Gminy Cieżkowice utracił uprawnienia do dokonywania poświadczeń własnoręczności podpisu oraz do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Generalnie, do ww. czynności są uprawnieni notariusze. O powyższym stanowią przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1192 ze zm.).

Przepisy prawa dopuszczają możliwość powierzenia dokonywania niektórych poświadczeń także innym podmiotom (w tym wójtom, burmistrzom), ale wyłącznie w sytuacji, gdy na terenie miejscowości, w której siedzibę mają organy gminy brak jest notariusza.

Kancelaria notarialna mieści się w Ciężkowicach, Rynek 21 i jest czynna w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, tel. 509 280 077.
 

336215