Przejdź do stopki

Gmina Ciężkowice otrzymała duże dofinansowanie z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Gmina Ciężkowice otrzymała duże dofinansowanie z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Treść

Gmina Ciężkowice otrzymała kolejne duże dofinansowanie z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to kwota w wysokości 9 997 750 zł. Z tej okazji burmistrz Stanisław Kuropatwa oraz skarbnik Dorota Popiela odebrali symboliczne czeki z rąk posła Wiesława Krajewskiego podczas jego wczorajszej wizyty w Gminie Ciężkowice.

Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji przy polu namiotowym w Jastrzębi, modernizację budynku rehabilitacji w Ciężkowicach oraz budowę wydajnego ujęcia wody z rzeki Biała Tarnowska w Ciężkowicach wraz z budynkiem stacji uzdatniania. Dokładniejszy opis planowanych inwestycji w ramach 2. edycji Polskiego Ładu znajdziecie Państwo poniżej.

 

Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia wraz z modernizacja, budynku gminnego w Ciężkowicach

Zadania zaplanowano wykonanie:

 • Głównego budynku mieszczącego punkt informacji turystycznej oraz strefę gastronomiczną na poziomie parteru oraz pokoje zamieszkania zbiorowego w ramach schroniska górskiego dostosowanego dla potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach poruszania się oraz osób niepełnosprawnych
 • Wiaty stanowiącej zaplecze naprawcze dla rowerów
 • Czterech wiat rekreacyjnych
 • Taras widokowy zlokalizowany na piętrze projektowanego budynku i niezależnym wejściem z ciągów komunikacji
 • Otwarta Strefa Aktywności wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń oraz wykonanie nieznacznej niwelacji terenu dla utworzenia przestrzeni dla uprawiania sportów zespołowych, strefa stanowi istniejące zagospodarowanie terenu przeznaczone do zachowania oraz rozbudowy
 • Strefę rekreacyjną wyposażoną w małą architekturę wypoczynkową
 • Miejsca postojowe dla samochodów z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych, powierzchnia wykończeniowa miejsc parkingowych w systemie tzw. „zielonego parkingu”
 • Zadaszone miejsca postojowe dla rowerów
 • Ogród sensoryczny stanowiący dopełnienie widokowego krajobrazu
 • Instalacje OZE
 • Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębi i Ciężkowicach

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: do końca 2024 r.
Przewidywana wartość Inwestycji: 4.200.000,00
Procentowy udział własny gminy: 10,00 %


Budowa ujęcia wody w m. Ciężkowice wraz z budynkiem stacji uzdatniania

W ramach zadania zaplanowano budowę ujęcia wody w m. Ciężkowice wraz z budynkiem stacji uzdatniania wyposażonym w:

 • układ przygotowania i dozowania koagulantu
 • rurociąg zasilający budynek stacji w wodę surową
 • układ mieszania wody surowej i koagulantu, – komora szybkiego mieszania/ -komora flokulacji
 • układ separacji zawiesiny pokoagulacyjnej
 • układ zagospodarowania osadów pokoagulacyjnych
 • układ filtracji, • układ magazynowania i dystrybucji
 • układ dezynfekcji
 • układ płukania filtrów
 • wyposażenie dodatkowe
 • instalację OZE
 • elementy budowlane/zagospodarowanie terenu

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: do końca 2024 r.
Przewidywana wartość Inwestycji: 6.545.000,00
Procentowy udział własny gminy: 5,00 %

257416