Przejdź do stopki

Rozwijamy kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży

Treść

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”.

Celem projektu jest:

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,

- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież do uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia on-line z dwóch tematów

  1. PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH
  2. DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW CYFROWYCH ONLINE

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10  - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

Czego dowie się Twoje dziecko ze szkolenia?

1. PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.

2. DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW CYFROWYCH ONLINE

Podczas szkolenia pozna sposoby wyszukiwania w sieci niezbędnych informacji. Dowie się, jak tworzyć lokalną encyklopedię na bazie Wikipedii. Nauczy się tworzenia baz danych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz skąd brać dane do analizy i z jakich narzędzi korzystać do ich interpretacji, żeby nie popaść w konflikt z prawem.

Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/ lub skontaktuj się bezpośrednio z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice pod nr tel. 14 65 10 032.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane telefonicznie pod nr tel. 14 65 10 032 do dnia 29 kwietnia 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

 

184450