Przejdź do stopki

Dni Otwarte Programu Czyste Powietrze

Dni Otwarte Programu Czyste Powietrze

Treść

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” zaprasza w dniu 30.12.2021r. w godzinach 7:00-15:00 oraz w dniu 31.12.2021r. w godzinach 7:00-13:00 do Urzędu Gminy Ciężkowice na dni otwarte. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z Programem Czyste Powietrze, uzyskać informacje o możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku oraz instalację fotowoltaiczną, a także uzyskać informacje dotyczące wymagań jakie należy spełnić. Dodatkowo udzielona zostanie pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w ramach tego programu.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. W zawiązku z tym będzie również możliwość wypełnienia obowiązkowej „Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw”.

Serdecznie zapraszamy!

63157