Przejdź do stopki

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bruśniku

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bruśniku

Treść

Przedmiotem podpisanej 13 grudnia 2021 roku  umowy jest wykonanie robót budowlanych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUŚNIK WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

To kojenie zadanie , które będzie realizowane w miejscowości Bruśnik w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość umowy: 2 035 422,02 zł (brutto)

Termin realizacji: 31.08.2021r.

Zakres prac:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Dociepleniu ścian zewnętrznych przy gruncie,
 2. Dociepleniu ścian zewnętrznych ponad gruntem,
 3. Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu oraz ścian zewnętrznych lukarn poddasza,
 4. Dociepleniu ścian wewnętrznych poddasza,
 5. Dociepleniu stropów -wełną mineralną,
 6. Docieplenie stropów -styropianem podłoga,
 7. Wymianie stolarki okiennej, wymiana i obsadzenie podokienników, wewnętrznych
  i parapetów zewnętrznych, montaż nawiewników w istniejących oknach,
 8. Wymianie drzwi zewnętrznych,
 9. Modernizacji kotłowni i instalacji c.o. i cwu,
 10. Montażu instalacji fotowoltaicznej pv,
 11. Modernizacji instalacji elektrycznej,
 12. Modernizacji w obrębie dachu i pokrycia dachowego.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Budowie podjazdu dla niepełnosprawnych,
 2. Budowie szybu z wyposażeniem w platformę pionową,
 3. Przebudowie budynku w obrębie projektowanej platformy pionowej.

 

Na etapie realizacji znajdują się kolejne zadania przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bruśnik:

„BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I DOMU LUDOWYM W BRUŚNIKU”

Umowa na wartość brutto 331 778,58 zł została podpisana 16 września 2021r.

Obecnie inwestycja jest na ukończeniu. Trwają próby końcowe i odbiór planujemy dokonać w przyszłym tygodniu.

Pozostaną jeszcze do załatwienia kwestie administracyjne umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji (SANEPID, PINB).

 

„PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUŚNIK”

Umowa na wartość brutto 512 770,79 zł została podpisana 9 września 2021r.

Zamówienie obejmuje wykonanie n wym. robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 34,50x20,00 m (pole gry 30,50x18,00 m) wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty.

Szczegółowy zakres robót:

 1. Rozbiórka nawierzchni istniejącego boiska,
 2. Roboty ziemne, korytowanie po nowe warstw podbudowy boiska,
 3. Wykonanie fundamentów pod nowe ogrodzenie, piłkochwyty oraz pod urządzenia wyposażenia boiska,
 4. Drenaż boiska,
 5. Umocnienie skarpy przy boisku
 6. Wykonanie opaski wokół boiska z krawężnika 8x30 cm na ławie betonowej,
 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię sztucznej trawy
 8. Montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 4,00 m i piłkochwytów (wysokość 6 m – 2 x 20m ) za bramkami
 9. Montaż nawierzchni ze sztucznej trawy i wklejenie linii boiska.
 10. Dostawa i montaż wyposażenia boiska

Zakończenie prac planuje się w tym roku. Boisko zostanie oddane do użytkowania na wiosnę przyszłego roku.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizacje wszystkich inwestycji przy Szkole Podstawowej w Bruśniku wynosi 2 680 000,00 zł i pochodzi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

63128