Przejdź do stopki

„Akcja Re-generacja”

Treść

Koło Gospodyń Wiejskich w Siekierczynie ma przyjemność poinformować, że w okresie czerwiec - grudzień 2022 r. realizowany będzie projekt pt. „Akcja Re-generacja”, finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  Cel główny projektu to aktywizacja i integracja 30 seniorów (z Klubu Seniora w Siekierczynie) oraz 70 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siekierczynie w kierunku zachowania wartości kulturowych regionu poprzez realizację warsztatów ceramicznych i stworzenie wystawy ceramicznych obrazów, realizację warsztatów teatralnych i finałowego spektaklu „humorystycznie” odnoszącego się do kultury regionu, realizację ciekawych wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, realizację warsztatów ogrodniczo-zielarskich wraz z zaplanowaniem i obsadzeniem terenu przy wiejskiej świetlicy, współtworzenie wiklinowej architektury. Projekt realizowany we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Szkołą Podstawową w Siekierczynie z filią w Falkowej. Szczegóły w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wartość dofinansowania 123 000,00 zł.

W szczególności zaplanowano kolejne etapy projektu:

1. Warsztaty ceramiki artystycznej dla 15 seniorów i 10 dzieci, w nowej odsłonie – tworzenia wielkoformatowych obrazów ceramicznych, które będą częścią „wędrującej wystawy”, obrazy ceramiczne będą wystawione w Domu Ludowym w Siekierczynie, w budynku Ratusza w Ciężkowicach, w jednej z bibliotek na terenie gminy,

2. Warsztaty teatralne dla 15 seniorów z gminy Ciężkowice – do współpracy zaprosimy seniorów z kluby seniora, który przez czas pandemii bardzo ograniczył swoją aktywność, w przygotowywany spektakl wplecione zostaną taniec, śpiew, ale też i lokalne obyczaje, rękodzieło, spektakl zostanie wystawiony w trakcie „Wieczoru z seniorem”,

3. Warsztaty ogrodniczo – zielarskie dla 15 seniorów wraz z zakupem sadzonek i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej – terenu przy Domu Ludowym w Siekierczynie,

4. Współtworzenie 2 wiklinowych szałasów jako ogólnodostępnej architektury wiklinowej, która będzie umiejscowiono w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach. Wiklinowa architektura powstanie przy udziale i koordynacji artystów – żywej pracowni rękodzieła.

5. Pakiet motywacyjny dla 30 seniorów i dzieci:

- dla seniorów zrealizowana zostanie wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Sandomierza, wyjazd do teatru na wybrany przez seniorów spektakl, wybranie badanie lekarskie wg zapotrzebowania uzgodnionego z seniorami uczestniczącymi w projekcie,

- pakiet motywacyjny dla dzieci – edukacyjny 2-dniowy wyjazd dla starszych uczniów min.40 dzieci (kl.IV-VIII) z SP Siekierczyna do Warszawy – aby zachęcić dzieci do kreatywnego odbioru wizyty w stolicy, ogłosimy dla uczestników konkurs pn. „To ja, Warszawa” na najciekawszą fotografię obrazującą to, jak młodzi widzą Warszawę (najciekawsze wydrukowane wielkoformatowe zdjęcia prezentowane będą w SP Siekierczyna). Młodsze dzieci zaproszone zostaną na wyjazd do Centrum Bajki w Pacanowie (min.30 dzieci w z kl.I-III). Dla młodszych dzieci zaplanowano konkurs plastyczny pn. "Nasze legendy włóż między bajki" - konkurs będzie promował poznanie licznych lokalnych legend i zobrazowanie ich dowolną techniką, jakby to były współczesne bajki dla dzieci.

REGULAMIN

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECI

ZGODA NA UCZESTNICTWO SENIORZY

452830