Przejdź do stopki

Wspólnie tworzymy Strategię Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030

Treść

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Ciężkowice,

z końcem roku 2020 zakończył się okres obowiązywania dotychczasowej strategii Gminy Ciężkowice. Ostatnia dekada, a szczególnie ostatnie lata, to okres dynamicznych zmian w naszej Gminie i czas zdecydowanego przyspieszenia jej rozwoju. Wiele z tych zmian zawdzięczmy śmiałemu wyznaczeniu celów rozwojowych w roku 2014, a potem konsekwencji i determinacji w ich wdrażaniu.

Dziś, z wolna dobiegają końca inwestycje, realizowane w oparciu o tamten dokument i tamtą myśl strategiczną. Tym samym stajemy u progu refleksji jak wykorzystać to, co już zostało zrobione i jak mądrze kontynuować wcześniej wyznaczone kierunki rozwoju.

To dziś będziemy decydować o tym jak Gmina Ciężkowice będzie wyglądała za lat 10, 20, 30 i w jakim miejscu chcemy żyć - my i nasze dzieci.

Strategia ma wyznaczać cele i kierunki rozwoju, ma dawać ramy dla podejmowanych przez lokalną wspólnotę długofalowych działań, które mają sprawić, iż Gmina Ciężkowice nie tylko będzie lepszym miejscem do życia, pracy, ale także inwestowania. Ważnym jest, aby rozmowa o przyszłych kierunkach rozwoju była rozmową całej wspólnoty mieszkańców. Żeby podejmowane decyzje, które ważyć będą na przyszłości nas wszystkich, były podejmowane wspólnie, ponad wszelkimi podziałami i żeby angażowały jak największe grono nas – mieszkańców Gminy Ciężkowice.

Wierzę, że wspólne planowanie pozwoli lepiej i efektywniej sprostać wyzwaniom przed jakimi stoimy. Dlatego już dziś zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w planowane działania. Będziemy organizować spotkania, warsztaty, badania focusowe, tak aby rozmawiać o przyszłości z różnymi środowiskami i organizacjami w naszej gminie.

Jedną z form współpracy będzie szereg ankiet, które w najbliższych miesiącach będziemy cyklicznie publikować na stronie Urzędu Gminy i w mediach społecznościowych. Będziemy w nich pytali z czego jesteście – jako mieszkańcy – dumni, ale także jakie są problemy naszej gminy, które należy rozwiązać oraz jakie działania powinniśmy wspólnie, jako samorząd, podejmować.

 

Zapraszam do współpracy!

                                                                                                                       Stasław Kuropatwa

                                                                                                            

                                                                                                              Burmistrz Gminy Ciężkowice

 

Zaproszenie Burmistrza Gminy do współpracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030

Ankieta: Co wyjątkowego ma Gmina Cieżkowice? Z czego jesteśmy dumni?

Podsumowanie ankiety - Co wyjątkowego ma Gmina Cieżkowice? Z czego jesteśmy dumni?

 

Ankieta II - Ocena jakość życia i usług w gminie Ciężkowice

Podsumowanie Ankieti II - Jakość życia i usłu w gminie Ciężkowice.

 

Ankieta - Kierunki Rozwoju Gminy

Podsumowanie Ankiety - Mocne i słabe strony Gminy Ciężkowice oraz kierunki rozwoju Gminy

 

Podsumowanie Ankiety - Ciężkowice jako miejsce do życia z perspektywy ludzi młodych

 

 

98160