Przejdź do stopki

Energiczny Obywatel – Spotkanie Lokalne w Ciężkowicach

Treść

Dnia 22 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie lokalne w ramach projektu „Energiczny Obywatel”. Spotkanie zostało zorganizowane przy udziale przedstawicieli Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. W trakcie spotkania przybliżona została słuchaczom tematyka OZE – Odnawialnych Źródeł Energii.  Prelegenci dużą uwagę poświecili na przedstawienie zebranym każdego z możliwych rozwiązań, od pomp ciepła po instalacje fotowoltaiczne. Poruszano zarówno tematykę formalno-prawną jak i aspekty techniczne montażu, czy też opłacalności inwestycji i eksploatacji w długim okresie czasu. Ważnym tematem, który poruszono jest kwestia realizacji systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Gminie Ciężkowice. Dalsza cześć spotkania poświęcona była dyskusji, w której to mieszkańcy zadawali pytania, zarówno te proste jak i bardzo specjalistyczne odnoszące się bezpośrednio do zagadnień technicznych.
Wydarzenie zorganizowano w związku z realizacją kampanii edukacyjnej w ramach projektów: "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciężkowice (biomasa i paliwa gazowe)" RPMP.04.04.02-12-0192/17 oraz "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciężkowice (paliwa stałe)" RPMP.04.04.03-12-0199/17 współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Zdjęcia

452827