Przejdź do stopki

Posiłek w szkole i w domu

Treść

W 2021 roku Burmistrz Gminy Ciężkowice podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Program ten polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

W ramach programu Gmina Ciężkowice otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotacje w formie dotacji celowej w wysokości 118 263 zł.

130230