Przejdź do stopki

Stanisław Kuropatwa Burmistrzem Gminy Ciężkowice

Stanisław Kuropatwa Burmistrzem Gminy Ciężkowice

Treść

Dnia 2 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciężkowicach odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Stanisława Kuropatwę. W sesji wzięli udział Stanisław Sorys Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zbigniew Karciński i Józef Szymański Radni Powiatu Tarnowskiego, Mariusz Tyrka Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego oraz przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, szkół, instytucji i stowarzyszeń. Po złożeniu ślubowania Burmistrz w krótkim wystąpieniu podziękował rodzinie za wsparcie oraz mieszkańcom Gminy za okazane zaufanie w wyborach. Następnie zebrani goście złożyli nowemu gospodarzowi gminy serdeczne gratulacje. Rada Miejskiej złożyła również podziękowanie za dotychczasową współpracę na ręce pełniącego funkcję Burmistrza Stanisława Krawca oraz Zastępcy Burmistrza Mirosława Muzyka.
Panu Burmistrzowi życzymy wielu sukcesów i owocnej pracy na rzecz naszej Społeczności. 

15355