Przejdź do stopki

“Raz do koła” – kompleksowe wsparcie KGW z gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz.

“Raz do koła” – kompleksowe wsparcie KGW z gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz.

Treść

Raz do Koła” – kompleksowe wsparcie KGW z gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz. To kolejny projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dunajec – Biała sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach NOWE FIO 2021.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania i zdolności do skutecznego działania w lokalnym środowisku 48 osób z 12 kół gospodyń wiejskich z gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz poprzez realizację warsztatów z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, animacji wydarzeń kulturalnych i promowania działalność KGW do 31 grudnia 2021 r

W ramach realizacji projektu przewidziano:

  • warsztaty i doradztwa z zakresu działalności i finansowania stowarzyszeń KGW

  • warsztaty związanych z animowaniem imprez i kulturą regionu

  • cykl działań motywacyjnych, promocyjnych KGW ( w tym min. nagranie 12 filmików promocyjnych)


Termin realizacji: 1czerwiec 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

W dniach od 1 lipca 2021 roku do 7 lipca 2021 roku do godziny 12.00 będzie prowadziła rekrutację Kół Gospodyń Wiejskich.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem projektu i rekrutacji uczestników  poprzez osobiste złożenie w biurze LGD Dunajec – Biała (ul. Browarki 7, 33-840 Zakliczyn) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik).  Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w czytelny sposób, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji KGW. Ogłoszenie wyników zakwalifikowanych KGW do udziału w projekcie odbędzie się 8 lipca 2021 roku.

Regulamin projektu [pobierz]
Karta zgłoszeniowa [pobierz]

Wszelkie szczegółowe informacje u koordynatora projektu pani Aleksandry Zychowicz.


Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

32196