Przejdź do stopki

Prezentacja szklanego dachu wewnętrznego dziedzińca Ratusza

Treść

Miło nam poinformować, iż dnia dzisiejszego odbyło się spotkanie, mające na celu prezentację nowego szklanego zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Ratusza.

Zadanie pn.: Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw, zgłoszony do programu Infrastruktura domów kultury, zgodnie
z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 01.10.2023 r. uzyskało dotację w wysokości 212 000,00 zł.

Gmina Ciężkowice na dofinansowanie wkładu własnego ww. zadania udzieliła Centrum Kultury Gminy Ciężkowice dotację celową w kwocie 288 000,00 zł.

Celem nadrzędnym zadania było stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej dla mieszkańców
i turystów, która będzie miejscem przeznaczonym na organizację minikoncertów, prelekcji, wystaw czy innych wystąpień scenicznych. Niewątpliwie będzie to dobra alternatywa dla przeniesienia działań w razie złych warunków atmosferycznych z płyty rynku. Remont dziedzińca zapewnił naszej jednostce podstawową infrastrukturę dla prowadzonej działalności, tj. poszerzenie oferty kulturalnej o koncerty i spotkania, związane z cyklicznymi wystawami.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Na spotkaniu obecni byli: Burmistrz Gminy Ciężkowice, Skarbnik Gminy Ciężkowice, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Inwestycji, Inspektor Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Ciężkowice, Główna Księgowa Centrum Kultury Gminy Ciężkowice, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wykonawca.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw.
Dofinansowanie: 212 000,00 zł
Całkowita wartość: 555 880,01 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

395169