Przejdź do stopki

Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw.

Treść

Wniosek pn.: Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw, zgłoszony do programu Infrastruktura domów kultury, zgodnie
z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 01.10.2023 r. uzyskał dotację w wysokości 212 000,00 zł.

Realizacja zadania pozwoliła na wykorzystanie potencjału, jaki posiada zabytkowy dziedziniec, umożliwiła także dogodną, komfortową, niezależną od temperatury i warunków pogodowych na zewnątrz, obsługę przedstawień teatralnych i koncertowych oraz organizację wydarzeń o charakterze kulturowym i społecznym. Tym samym pomieszczenie otrzymało drugie życie, stało się otwartą, przyjazną dla wszystkich i wielofunkcyjną przestrzenią publiczną.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte dnia 21.11.2023 r. i zakończone 15.12.2023 r. Prace zostały wykonane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Działania w związku z realizacją zadania obejmowały:

1. wykonanie dokumentacji projektowej w celu opracowania założeń do części technologicznej i budowlanej planowanej inwestycji, uzyskanie koniecznych decyzji administracyjnych,

2. nadzór budowlany,

3. remont poddasza - prace przygotowawcze do montażu szklanego dachu.

Charakterystyka robót budowlanych:

- zabezpieczenie budynku przed rozpoczęciem prac,

- roboty rozbiórkowe i demontażowe: tj. demontaż rynien i rur spustowych, rozbiórka pasa przyokapowego, wykonanego z blachy miedzianej, ułożonej na rąbek leżący;

- montaż podkonstrukcji stalowej;

- montaż konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem (w konstrukcji zadaszenia przy kalenicy zaprojektowano dwa okna uchylne, wyposażone w sterowniki elektryczne),

- montaż obróbek, rynien i rur,

- wykonanie instalacji elektrycznej bez ingerencji w już istniejący układ zasilania budynku.

Inwestycja z dniem 27.12.2023 r. została przyjęta od Wykonawcy.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury

Nazwa zadania: Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca zabytkowego Ratusza na miejsce spotkań, koncertów i wystaw.

Dofinansowanie: 212 000,00 zł

Całkowita wartość: 555 880,01 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

452839