Przejdź do stopki

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP

Treść

W dniu 6 października 2023 roku jednostki OSP Ciężkowice, OSP Jastrzębia i OSP Zborowice otrzymały nowy sprzęt ratowniczy zakupiony dzięki wsparciu środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  • OSP Ciężkowice otrzymało sprzęt do ratownictwa wysokościowego o całkowitym koszcie 22 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 20 000,00 zł.
  • OSP Jastrzębia została wyposażona w nową odzież ochronną, w tym specjalne ubrania, hełmy i buty skórzane, o całkowitym koszcie 11 400,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 7 000,00 zł.
  • OSP Zborowice zyskało nową przyczepkę do quada oraz odzież ochronną, w tym hełmy. Całkowity koszt wyniósł 30 300,00 zł, a dofinansowanie to 29 990,00 zł.

Dzięki temu wsparciu nasze jednostki są jeszcze lepiej przygotowane do działań w sytuacjach kryzysowych. Jest to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

W uroczystym przekazaniu sprzętu i umundurowania udział wzięli Poseł Piotr Sak, Burmistrz Gminy Stanisław Kuropatwa oraz Skarbnika Gminy Dorota Popiela.

Dziękujemy Funduszowi Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszowi Sprawiedliwości za udzielone wsparcie.

 

 

452830