Przejdź do stopki

Urząd Gminy Ciężkowice stawia na dostępność: Pozytywne zmiany dla osób niepełnosprawnych

Urząd Gminy Ciężkowice stawia na dostępność: Pozytywne zmiany dla osób niepełnosprawnych

Treść

Urząd Gminy Ciężkowice stawia na dostępność: Pozytywne zmiany dla osób niepełnosprawnych

W ciągu ostatnich lat Urząd Gminy Ciężkowice przeszedł znaczącą metamorfozę, kierując swoje wysiłki na zapewnienie dostępności i komfortu dla osób niepełnosprawnych. Dzięki licznym inwestycjom i modernizacjom, urząd ten stał się bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Dostępność podczas przybycia:

Pierwszym krokiem do zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych jest ułatwienie dostępu do budynku. Urząd Gminy Ciężkowice zainwestował w budowę podjazdu, który umożliwia bezbarierowy wjazd do budynku nie tylko osobom na wózkach inwalidzkich, ale także rodzicom z wózkami dziecięcymi oraz osobom starszym.

 

Toaleta dostosowana do potrzeb:

Kolejnym krokiem było dostosowanie toalety w urzędzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teraz, każdy może korzystać z tego udogodnienia w pełni komfortowo i bezpiecznie.

 

Usunięcie przeszkód:

Przeszkody na korytarzach i ciągach komunikacyjnych zostały usunięte, zapewniając swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń w urzędzie. Drzwi do każdego pomieszczenia zostały poszerzone, co ułatwia korzystanie z usług urzędu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Niezmiernie ważnym krokiem było przeprowadzenie remontu Urzędu Stanu Cywilnego, co pozwoliło na stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wszystkich par, które chcą tu zawrzeć związek małżeński.

 

Pętla indukcyjna:

W celu zapewnienia komunikacji także dla osób niesłyszących, urząd został wyposażony w pętle indukcyjną, która umożliwia lepsze zrozumienie przekazu podczas spotkań oraz rozmów.

 

Winda i platforma schodowa:

Najważniejszym udogodnieniem jest z pewnością montaż windy i platformy schodowej, które pozwalają osobom z problemami w poruszaniu się swobodnie przemieszczać się po całym obiekcie. Windą można dostać się na piętro, natomiast platforma schodowa umożliwia dostęp do sali sesyjnej i toalet.

 

 

 

Jak poruszać się po urzędzie?

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i chciałbyś skorzystać z udogodnień w urzędzie, oto krótka instrukcja:

  1. Dojście: Skorzystaj z specjalnie wybudowanego podjazdu, aby wejść do budynku bez problemu od strony Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Winda i platformy schodowe: Jeśli potrzebujesz dostać się na wyższe piętro, korzystaj z windy lub platformy schodowej. Są one łatwe w obsłudze i zapewniają bezpieczną podróż.
  3. Dostosowane toalety: Jeśli potrzebujesz korzystać z toalety, jest dostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku od strony USC, która jest wygodna i łatwa do znalezienia.

Podsumowanie:

Wszystkie te zmiany w Urzędzie Gminy Ciężkowice zostały wprowadzone w celu zapewnienia komfortu oraz dostępności dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich ewentualnych ograniczeń ruchowych lub sensorycznych. Stanowią one istotny krok w kierunku stworzenia społeczeństwa, gdzie każda osoba może swobodnie korzystać z usług urzędu, nie napotykając na żadne bariery. Dla mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Ciężkowice, te pozytywne zmiany oznaczają stworzenie bardziej dostępnego, przyjaznego i zrównoważonego środowiska, w którym wszyscy mają możliwość działania i współpracy.

452827