Przejdź do stopki

Maluch+" zawita do Gminy Ciężkowice

Maluch+

Treść

Umowa w ramach programu została podpisana z między Wicewojewodą Małopolski Ryszardem Pagaczem a burmistrzem Gminy Ciężkowice Stanisławem Kuropatwą.

Maluch Plus

- jest to to rządowy program wspierania instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech. Podstawowym celem programu jest zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Ma to w efekcie pozwolić na szybszy powrót do pracy większej liczbie rodziców. W ramach programu planowane jest utworzenie 102 tysięcy nowych miejsc w całej Polsce

452830