Przejdź do stopki

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2023 roku’’

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2023 roku’’

Treść

 

Burmistrz Gminy Ciężkowice działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) w związku z opracowanym projektem uchwały „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciężkowice w 2023 roku.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie do 8 lutego 2023 r. opublikowania niniejszej informacji.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BIP, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciężkowice oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Ciężkowice.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciężkowice w 2023 r.” dostępny jest w Urzędzie Gminy Ciężkowice pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Urzędu Gminy Ciężkowice: www.ciezkowice.pl

Program [pobierz]
Zarządzenie w sprawie konsultacji [pobierz]
Formularz Konsultacji [pobierz]

 

336219