Przejdź do stopki

Trwa nabór wniosków w ramach SIM Małopolska

Trwa nabór wniosków w ramach SIM Małopolska

Treść

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 611/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje, że 3 października rozpocznie się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w miejscowości Ciężkowice, gmina Ciężkowice na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 861, który ma zostać wybudowany w ramach realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SiM Małopolska sp. z o.o. inwestycji.

Formularz wniosku stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

Pobierz Zarządzenie Nr 611/2022 wraz z formularzem wniosku

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się nazwisko wnioskodawcy i wskazanie, że koperta zawiera wniosek o zawarcie umowy najmu, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Ciężkowice, przy ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice.

Termin składania wniosków: od dnia 3 października 2022r. do dnia 31 października 2022r.

Szczegóły dotyczące inicjatywy SIM, wizualizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu dostępne są na stronie: https://simmalopolska.pl/inwestycja/inwestycja-gmina-ciezkowice/.

336219