Przejdź do stopki

LGD: Spotkania informacyjne otwarte dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec - Biała

LGD: Spotkania informacyjne otwarte dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec - Biała

Treść

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
w zakresie: 

  • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim,
  • podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych otwartych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy. 


Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.
Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.

313480