Przejdź do stopki

Uroczyste rozpoczęcie prac wiertniczych w celu ujęcia wód leczniczych „IGNACY” zainicjowane symbolicznym „wbiciem łopaty”

Uroczyste rozpoczęcie prac wiertniczych w celu ujęcia wód leczniczych „IGNACY” zainicjowane symbolicznym „wbiciem łopaty”

Treść

4 lipca 2022 na terenie Parku Zdrojowego im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza 
w Ciężkowicach zainaugurowano kolejny etap działań inwestycji polegający na wykonaniu otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego „IGNACY” w celu ujęcia wód leczniczych. 

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa, Sekretarz Gminy Ciężkowice Beata Weron-Białas, Skarbnik Gminy Ciężkowice Dorota Popiela, przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach Michał Koralik wraz z członkami Rady Miejskiej w Ciężkowicach oraz Przedstawiciele Wykonawcy w osobach Pani Zuzanny Buczek-Kucharskiej Kierownik Biura Sprzedaży Krajowej, Pana Tomasza Wójtowicza Dyrektora Departamentu robót wiertniczych, Pana Waldemara Wybudowskiego Kierownika Biura marketingu oraz Pani Kamili Springer – Wolskiej Specjalisty ds. marketingu.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, a więc także odpowiedzialnym za realizację zadania jest EXALO DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA 
z siedzibą w Pile. Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 11 mln zł, z czego 8 550 000,00 zł stanowi dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, 2 000 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz ustanowienie wymaganych w tym zakresie nadzoru i dozoru geologicznego zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Ciężkowice tytułem wkładu własnego.

W trakcie spotkania zapoznano się ze szczegółami związanymi z planowanymi robotami wiertniczymi.

 „To ważny krok w dążeniu Ciężkowic w kierunku uzdrowiska. Mając do dyspozycji wielohektarowy teren wokół planowanego odwiertu, Gmina Ciężkowice będzie dążyć do realizacji dalszych etapów przybliżających ją do statusu uzdrowiska, w tym do budowy zakładu przyrodo-leczniczego. Te dążenia będą zapewne wymagać wsparcia inwestorów zewnętrznych dla których będzie przygotowana oferta inwestycyjna zarówno do budowy potencjału uzdrowiskowego jak i niezbędnej bazy hotelowej.” – zapewnił podczas wydarzenia Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa.

Po prezentacji szczegółów technologicznych związanych z robotami wiertniczymi, uczestnicy wydarzenia przeszli na teren planowanych prac gdzie dokonano komisyjnego, symbolicznego „wbicia łopaty”. Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się na grudzień 2022 roku.
 

184465