Przejdź do stopki

Konkursy ofert skierowane do podmiotów leczniczych

Konkursy ofert skierowane do podmiotów leczniczych

Treść

Zarząd Powiatu Tarnowskiego w dniu 29 czerwca 2022 r. ogłosił konkursy ofert na:

  • wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” w 2022 roku w ramach zadania Bezpieczni bo zaszczepieni (Uchwała Nr 3142.2022).
  • wybór realizatorów (lub realizatora) szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 roku (Uchwała Nr 3143.2022).

Konkursy ofert skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).

Ostateczny termin składania ofert upływa 14 lipca 2022 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego - www.powiat.tarnow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

313480