Przejdź do stopki

Działaj aktywnie w regionie.

Treść

 

 

 

 

Tuchów, 17 czerwca 2022 roku

Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała
ul. Chopina 10 33-170 Tuchów
ul. Browarki 7 32-840 Zakliczyn

 

Szanowni Państwo
Cz
łonkowie Stowarzyszenia LGD Dunajec-Biała,
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych,
Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z terenu Gminy Ciężkowice

 

Szanowni Państwo,

Kończy się okres realizacji dotychczasowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a także obecny okres programowania w Unii Europejskiej. To oznacza, że przed nami czas podsumowania dotychczasowych działań, a także pierwszych refleksji o efektach jakie te działania przyniosły naszej gminie i całemu obszarowi działania LGD. Nowy okres programowania, w który wkraczamy oznacza konieczność wprowadzenia nowego podejścia i rozwiązań organizacyjnych, wyznaczenia nowych celów i zaplanowania działań, a być może także redefiniowania wcześniej wyznaczonych kierunków.

Będziemy chcieli proces ten przeprowadzić w sposób maksymalnie partycypacyjny – włączając i angażując Państwa na różnych etapach procesu diagnostycznego oraz definiowania celów i planowania ważnych działań z punktu widzenia rozwoju Gminy Ciężkowice i całego obszaru.

Pierwsze z cyklu spotkań (które w takiej samej formule zaplanowaliśmy we wszystkich gminach nowo utworzonego Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała) odbędzie się w czwartek, 30 czerwca o godzinie 15.00 w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34.

W czasie dwugodzinnego spotkania będziemy chcieli odnieść się do kończącego się okres realizacji obecnej strategii, a także porozmawiać o naszych zasobach i atutach, które odróżniają nas od innych regionów i są podstawą budowania naszej lokalnej tożsamości. Siłą rzeczy pewnie nie zabraknie też dyskusji na temat barier, które utrudniają nam realizację naszych celów.

Bez takiej analizy obszaru LGD nie będzie możliwe – w kolejnych krokach - zdefiniowanie nowej ścieżki rozwoju naszego obszaru w ramach instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”.

Licząc na Państwa obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku

Janusz Kowalski         Janusz Jarząb

w imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

 

Realizujemy zakres tematyczny harmonogramu pierwszych spotkań konsultacyjnych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027:

  1. Zapoznanie z procesem przygotowania LSR w tym realizacji programowych
  2. Analiza stanu i potencjału obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała
  3. Analiza obszaru w tym mocnych stron, atutów
  4. Analiza potrzeb w tym kontekście
  5. Analiza obszaru w tym słabych stron, zagrożeń
  6. Analiza potrzeb w tym kontekście
  7. Diagnozy strategiczne
112438