Przejdź do stopki

Do 30 czerwca deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Do 30 czerwca deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Treść

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców istniejących budynków i lokali, w których znajduje się źródło ciepła. Tym, którzy nie zdążą, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.
Źródło ogrzewania można zgłosić osobiście, w swoim urzędzie gminy, lub za pośrednictwem strony https://www.zone.gunb.gov.pl. Ważne: aby skorzystać z tej formy zgłoszenia, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest zebranie kluczowych informacji na temat źródeł ogrzewania w budynkach, co pomoże m.in. w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. W przypadku instalacji nowego źródła ciepła, np. gdy wymieniamy przestarzały kocioł, deklarację musimy złożyć do 14 dni od jego uruchomienia.


#LIFEprogramme

#LIFEproject

#LIFE_EKOMAŁOPOLSKA

#ceeb

184445