Przejdź do stopki

Analiza skali zjawiska ubóstwa energetycznego Gminy Ciężkowice

Analiza skali zjawiska ubóstwa energetycznego Gminy Ciężkowice

Treść

Informujemy, że Gmina Ciężkowice przygotowuje analizę problemu ubóstwa energetycznego. 
Celem wykonania takiej analizy jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.
Wykonanie analizy pozwala zdobyć ważne i precyzyjne dane niezbędne do skutecznej walki 
z ubóstwem energetycznym, a co za tym idzie do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska. 


Konieczność wykonania przez Gminę Ciężkowice analizy ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.


https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/


Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na trudności w utrzymaniu komfortowej temperatury oraz w spełnieniu innych podstawowych potrzeb energetycznych w domu za rozsądną cenę. Oznacza to, że ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy nie ma środków, by opłacić rachunki za ogrzewanie, naprawić niedziałający system grzewczy lub zainstalować nowy, w domu czy mieszkaniu jest ciągle zimno i wilgotno, a mieszkańcy często z tego powody chorują. Ubóstwo energetyczne to jednak nie tylko brak komfortu związanego z odpowiednią temperaturą w domu, lecz także ograniczone możliwości podgrzania wody czy korzystania z oświetlenia, a również z urządzeń domowych, takich jak lodówka, pralka, kuchenka gazowa lub elektryczna, radio, telewizor, komputer i internet.


Prosimy, aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, wypełniły załączoną ankietę oraz dostarczyły ją do Urzędu Gminy do 14 czerwca 2022r.


Analiza ubóstwa energetycznego umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.


Ankietę można pobrać poniżej lub bezpośrednio w urzędzie gminy.
https://ciezkowice.pl/files/files/ANKIETA-analiza-skali-ubostwa-energetycznego.pdf
#LIFE 

#LIFEIPMalopolska

#EkoMałopolska
 

184445