Przejdź do stopki

Uroczyste oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jastrzębi

Uroczyste oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jastrzębi

Treść

Projekt obejmował  budowę na miejscu istniejącego zdegradowanego obiektu nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej umożliwiającego uprawianie wielu dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis wraz z niezbędnym wyposażeniem (bramki z siatkami, słupki do siatkówki i tenisa, tablice i obręcze do koszykówki) i ogrodzeniem oraz piłko-chwytami zapewniające bezpieczne uprawianie sportu

Wartość zrealizowanej inwestycja to kwota 568 211,72 zł z czego 124 660,00 zł pochodziło z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy Ciężkowice.

W ramach projektu zrealizowano budowę na miejscu istniejącego zdegradowanego obiektu nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej umożliwiającego uprawianie wielu dyscyplin sportowych. Obiekt wyposażono w kompletne akcesoria takie jak bramki z siatkami, słupki do siatkówki i tenisa, tablice wraz z obręczami do koszykówki, oraz piłkochwyty.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę GOLDENSPORT MICHAŁ NOWACKI z siedzibą: w Stanisławowie nr 8, 26-680 Wierzbica.

Nowopowstałe boiska będą stanowić ważny element bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Ciężkowice. W miejscowości Jastrzębia, drugiej co do wielkości w gminie, zlokalizowane są dwie Szkoły Podstawowe, z których już każda posiada boiska ze sprzętem sportowym zgodnym z aktualnymi normami i przepisami umożliwiającymi bezpieczne uprawianie sportu.

Otwartość tego obiektu oraz dostępność w porach wieczornych będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu masowego wśród dorosłych.

Czynne uprawianie sportu wpływa bowiem na podniesienie sprawności fizycznej i poprawę stanu zdrowia.

Oddany dziś do użytku obiekt  pozwoli na organizację licznych, zawodów, turniejów, letnich rozgrywek w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, zajęć pozalekcyjnych.

 

187258