Przejdź do stopki

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miesiącu - maj 2022 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miesiącu - maj 2022 r.

Treść

Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że w miesiącu MAJ 2022r., odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych przez Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Mobilny PSZOK).   
                        
Do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddać następujące odpady:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, zużyte baterie, pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacza plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj.

184450