Przejdź do stopki

Umowa na budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów podpisana

Umowa na budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów podpisana

Treść

W dniu 20 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach podpisano umowę z firmą LUKOSTA Ludmiła Kozek-Stadyk z siedzibą Pleśna 490, 33-171 Pleśna na realizację zadania pn. „BUDOWA STACJONARNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE”. 


W ramach zadania zaplanowano  budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w skład którego wchodzą między innymi:
a. Budynek socjalno-sanitarny z wyposażeniem meblowym,
b. Budynek warsztatowo-magazynowy,
c. Magazyn odpadów użytkowych,
d. Rampa najazdowa,
e. Waga towarowa,
f. Boks na odpady,
g. Wanna ociekowa,
h. Monitoring,
i. Zagospodarowanie terenu inwestycji w tym utwardzenie nawierzchni,
j. Zewnętrzne odcinki instalacji - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej,
k. Przyłącza do kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowy.

Koszt inwestycji to 1 938 000,30 złotych, a planowany termin zakończenia robót budowlanych 15.12.2022 r.. Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. 

334728