Przejdź do stopki

Konsultacje Społeczne - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciężkowice na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2028

Konsultacje Społeczne - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciężkowice na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2028

Treść

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego: Projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciężkowice na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2028 ”.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 11 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r. Wszelkie uwagi i opinie można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2022 r. do godziny 15.00

 

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj.

Obwieszczenie znajduje się tutaj.

Formularz konsulacji społecznych znajduje się tutaj.

336205