Przejdź do stopki

Nabór wniosków

Treść

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
w następujących zakresach:

 

  • Podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego: limit dostępnych środków 124 250,00 Euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro wynosi 497 000,00 zł ) na 7 wskaźników.

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 71 000,00 zł

 

Link do naboru: https://lgd.dunajecbiala.pl/2022/03/31/ogloszenie-o-naborze-nr-32022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-poza-sektorem-turystyki-i-czasu-wolnego/

 

  • Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego: limit dostępnych środków 12 500,00 Euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro wynosi 50 000,00 zł) na 1 wskaźnik.

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

 

Link do naboru: https://lgd.dunajecbiala.pl/2022/03/31/ogloszenie-o-naborze-nr-52022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-osoby-z-grup-defaworyzowanych-poza-sektorem-turystyki-i-czasu-wolnego/

 

  • Rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego: limit dostępnych środków 30 535,07 Euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym
    4,00 PLN/Euro wynosi  122 140,28 zł) na 1 wskaźnik.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł

Link do naboru: https://lgd.dunajecbiala.pl/2022/03/31/ogloszenie-o-naborze-nr-42022-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-poza-sektorem-turystyki-i-czasu-wolnego/

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać  osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
(ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie  od 15.04.2022 r. do 02.05.2022 r.
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45,
a w środy od 10:00 do 18:00.

Termin składania wniosków upływa dnia 02.05.2022 r. o godz. 12:00

 

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.

 

Ponadto informujemy, iż każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu doradztwa.

 

WYKORZYSTAJ SZANSĘ!
ZŁÓŻ WNIOSEK!

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

313480