Przejdź do stopki

Informacja o realizacji „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”

Informacja o realizacji „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”

Treść

Powiat Tarnowski realizuje projekt: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego całkowita wartość wynosi 16 060 587,19  zł, w tym Unia Europejska 1 362 175,95zł, Budżet Państwa 786 676,18zł , Wojewoda 1 404 260,57zł oraz Wkład własny Powiatu Tarnowskiego 507 474,49zł
                                   
Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez cyfryzację i modernizację rejestrów publicznych EGIB, BDOT500 i GESUT gromadzonych w PZGiK, oraz zapewnienie przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie e-usług o jak najwyższej jakości i dostępności.

 W ramach projektu zrealizowano:

1.    W zakresie prac zasadniczych:

 

  • Dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych (ortofotomapa - rastrowy obraz powierzchni ziemi),
  • Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (zeskanowanie dokumentacji geodezyjnej i podłączenie do systemu TurboEwid),
  • Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej (aktualizacja użytków, pomiar budynków, opracowanie numerycznej mapy ewidencyjna): Wietrzychowice, Pleśna, M. Radłów, M. Ryglice, Żabno, Skrzyszów,
  • Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 w jednostkach ewidencyjnych (opracowanie numerycznej mapy w zakresie uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych): Szerzyny, Zakliczyn, Tuchów, Ryglice, Radłów, Wojnicz, Ciężkowice, Pleśna, M. Ciężkowice, M. Radłów, M. Ryglice, M. Tuchów, Brzozówka i Breń gmina Lisia Góra,
  • Nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB i dostawą bazy danych GESUT i  BDOT500


2. W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów informatycznych:

  • Zakup licencji silnika bazy danych
  • Zakup oprogramowania do e - usług


3. W zakresie zakupu sprzętu informatycznego wspomagającego wraz z oprogramowaniem pomocniczym:
zakup serwerów, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS
stacji fotogrametrycznej
zestawów komputerowych
skanerów    
   
4. W zakresie prac dodatkowych:

  • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie
  • Audyt zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz dostępności treści pod kątem zgodności z WCAG 2.1 oraz bezpieczeństwa danych i informacji

Ponadto zostały udostępnione na stronie Powiatu Tarnowskiego: https://webewid.powiat.tarnow.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO portale, dzięki którym istnieje możliwość pobrania i złożenia e- wniosku o wydanie drogą elektroniczną wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uwierzytelnienia dokumentów, sporządzenie obliczenia opłaty wraz z przekazaniem zamówionych dokumentów.

                                                                                                         
Poprzez wdrożenie nowych e -usług różne grupy odbiorców (mieszkańcy, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, geodeci, branżyści) mają powszechny i szybki dostęp on-line wraz z możliwością pozyskiwania danych w ramach rejestrów publicznych bez konieczności wizyty w urzędzie.

313484