Przejdź do stopki

Komunikaty Dzielnicowych Komisariatu Policji w Ciężkowicach

Treść

Komunikat st.asp. Piotra Witek

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach st. asp. Piotr Witek realizując wniosek  mieszkańców poprzez działanie priorytetowe dotyczące zapobieganiu zakłócaniu ładu i porządku publicznego w miejscowości Bruśnik rejon parkingów przy kościele oraz domu ludowego przypomina   o  właściwym zachowaniu się na terenie tych obiektów oraz przestrzeganiu przepisów wynikających z kodeksu wykroczeń.
Rejon parkingów to miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego. W jego obrębie przebywa duża ilość osób w tym dzieci i młodzieży co może skutkować zagrożeniami dla tych osób wynikających z niebezpiecznego zachowania w tym przede wszystkim kierujących pojazdami mechanicznymi.
Dlatego zwracam się o wszelką pomoc w celu wyeliminowania zagrożeń, negatywnych zachowań poprzez przekazywanie informacji pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach: 478312360 bądź bezpośrednio do dzielnicowego st.asp. Piotra Witek tel. 604890926.


Komunikat sierż. szt. Dawida Smagacz

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach sierż. szt. Dawid Smagacz realizuje wniosek  mieszkańców poprzez działanie priorytetowe dotyczące zapobieganiu spożywania alkoholu, dewastacji mienia, zaśmiecaniu oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego w miejscowości Ciężkowice ul. Krynicka – rejon parkingu przy rezerwacie Skamieniałe Miasto.
W obrębie parkingu zlokalizowana jest duża liczba lokali gastronomicznych, ponadto przebywa tam duża liczba odwiedzających osób w tym młodzieży co może powodować naganne zachowania uciążliwe dla społeczeństwa.
Dlatego zwracam się o wszelką pomoc w celu wyeliminowania zagrożeń, negatywnych zachowań poprzez przekazywanie informacji pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach: 478312360 bądź bezpośrednio do dzielnicowego sierż. szt. Dawid Smagacz tel. 604-881-230
 

336219