Przejdź do stopki

Edukacja ekologiczna w Gminie Ciężkowice

Treść

„Ekologia – lepsze małe czyny, niż wielkie słowa” to projekt realizowany przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach w partnerstwie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Ciężkowicach, od czerwca do listopada 2021 roku. Projekt miał na celu uwrażliwienie dzieci z Gminy Ciężkowice na tematy ekologiczne poprzez udział 50 beneficjentów w warsztatach i akcjach opartych na wartościach ochrony przyrody i ekologii, które przyczynią się do dbałości o swój region.

Dofinansowanie bogatej oferty działań warsztatowych, akcji ekologicznych oraz spotkań pozyskano z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, Sfera działalności pożytku publicznego 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach eksperymentu ekologicznego, kuchni BIO/Eko żywności, art.-recyklingu, warsztatach tworzenia i wdrażania questu oraz warsztatach filmowo-przyrodniczych. Warsztaty pełne były energii, radości ze wspólnych spotkań a przede wszystkim wzbogaciły wiedzę młodzieży na tematy ekologiczne. Uczestnicy stworzyli również swoją grę terenową – Quest prowadzący przez rezerwat Skamieniałe Miasto. Quest w formie ulotki można odebrać w punkcie IT na Skamieniałym Mieście, Ratuszu w Ciężkowicach oraz ciężkowickiej Bibliotece. Zorganizowana została również ogólnodostępna akcja ekologiczna „Posprzątaj swój kawałek Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego”, w ramach której w zamian za posprzątanie okolicy, uczestnicy otrzymali sadzonki drzew. 

Na podsumowanie działań projektowych zorganizowane zostało spotkanie z autorami największego bloga ekologicznego w Polsce – www.zielonyzagonek.pl. Pani Ewa Kozioł przeprowadziła niezwykle ciekawy wykład zwiększający świadomość w zakresie ekologicznego stylu życia, świadomej konsumpcji i gospodarowania odpadami. Beneficjenci projektu mieli możliwość stworzenia własnych środków czystości, przekonali się również o tym, jak małe zmiany codziennych nawyków mogą wpłynąć na polepszenie stanu naszego środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym warsztaty i spotkania za wspólnie spędzony czas, radosną atmosferę i moc miłych wspomnień!

„Ekologia – lepsze małe czyny, niż wielkie słowa” – to projekt realizowany przez Bractwo Kurkowe w partnerstwie z Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciężkowicach.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

 

63103