Przejdź do stopki

Nabór wniosków

Nabór wniosków

Treść

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
w następujących zakresach:

 

Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 184 684,65 Euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro: 738 738,60 zł), ilość wskaźników do zrealizowania 3 szt.

Link do naboru: http://lgd.dunajecbiala.pl/2021/12/29/ogloszenie-o-naborze-nr-12022-nowe-lub-zmodernizowane-obiekty-infrastruktury-turystycznej-rekreacyjnej-kulturalnej/

 

Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 12 500,00 Euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro: 50 000,00 zł), ilość wskaźników do zrealizowania 1 szt.

Link do naboru: http://lgd.dunajecbiala.pl/2021/12/29/ogloszenie-o-naborze-nr-22022-zabytki-poddane-pracom-konserwatorskim-lubi-restauratorskim/

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać  osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie  od 13.01.2022 r. do 28.01.2022 r. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:45, a w środy od 10:00 do 18:00.

Dnia 28.01.2022 r. przyjmowanie wniosków do godz. 12:00

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.

Ponadto informujemy, iż każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu doradztwa, z uwagi na zachowanie wszelkich ostrożności sanitarnych.

 

 

63102