Przejdź do stopki

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Treść

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Kryterium wpisu budynku do systemu stanowi moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródła energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku. 
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Ciężkowice (wniosek dostępny w siedzibie urzędu.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących (czyli do 30 czerwca 2022 r.). W przypadku nowo powstałych obiektów to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. 
Więcej informacji oraz materały do pobrania na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

187273