Przejdź do stopki

Nowe boiska w Jastrzębi

Nowe boiska w Jastrzębi

Treść

18 listopada oddano do użytku kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w miejscowości Jastrzębia. W uroczystości wzięli udział: burmistrz gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa, przewodniczący Rady Miejskiej Michał Koralik, poseł na sejm RP Wiesław Krajewski, radni Rady Miejskiej w Ciężkowicach, sołtys wsi Jastrzębi Jadwiga Haraf, sekretarz gminy Beata Weron-Białas, skarbnik Gminy Dorota Popiela, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Ciężkowice.

Inwestycja warta 1 070 000 zł w całości została sfinansowana ze środków zewnętrznych, 550 400 zł z Funduszu Sportowa Polska, pozostała kwota z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podczas wydarzenia miało także miejsce oficjalne przekazanie przez posła Wiesława Krajewskiego symbolicznego czeku-promesy na kwotę blisko 9 milionów złotych, z przeznaczeniem na odwiert wód leczniczych w Gminie Ciężkowice.

Zdjęcia

50169