Przejdź do stopki

Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Treść

Fundacja Onkologiczna RAKIETY zaprasza do udziału w projekcie Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami"
 
W ramach projektu oferowane jest bezpłatnie następujące wsparcie:
  • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne;
  • Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
  • Kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium;
  • 3-miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Usługi asystenta w trakcie stażu.
Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.
 
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc.
Tel: 577 858 333 lub 22 299 29 28
 
50171