Przejdź do stopki

Kolejne rządowe środki trafiają do naszej gminy

Kolejne rządowe środki trafiają do naszej gminy

Treść

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Gminie Ciężkowice przyznane zostały środki finansowe w wysokości 8.550.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego IGNACY w celu ujęcia wód leczniczych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, umożliwiającą eksploatację wody. Wykonanie odwiertu to kolejny krok w konsekwentnym dążeniu Gminy Ciężkowice do uzyskania, w przyszłości, statusu uzdrowiska, a tym samym zapewnienia rozwoju gospodarczego gminy i poprawy jakości życia mieszkańców.

Na spotkaniu z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą oraz parlamentarzystami, w dniu 25 października br. Gminę Ciężkowice reprezentowali: Burmistrz - Stanisław Kuropatwa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach Michał Koralik.

50169