Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy w dopełniaczu miejscowości Kipszna gmina Ciężkowice

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy w dopełniaczu miejscowości Kipszna gmina Ciężkowice

Treść

Burmistrz Gminy Ciężkowice zarządza przeprowadzenie na terenie miejscowości Kipszna w Gminie Ciężkowice konsultacji społecznych z mieszkańcami w terminie od dnia 14 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. 2019 poz. 2360)) obowiązującą nazwą w dopełniaczu miejscowości Kipszna jest: „Kipszny”.

W związku z tym, iż zwyczajowo stosuje się nazwę „Kipsznej” co jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, w celu uporządkowania kwestii formalnych czyli złożenia wniosku o zmianę nazwy w dopełniaczu do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji.

 

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców miejscowości Kipszna w gminie Ciężkowice opinii na temat zmiany nazwy w dopełniaczu miejscowości Kipszna z dotychczasowej „Kipszny”  na nową „Kipsznej”.

Konsultacje prowadzone będą za pomocą formularza konsultacyjnego, który dostępny jest:

  1. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Ciężkowice, tj. www.ciezkowice.pl, w zakładce „konsultacje społeczne”, oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy tj. https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice w zakładce „konsultacje społeczne”
  2. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, Ciężkowice oraz u sołtysa.

Formularz konsultacyjny z zaznaczoną odpowiedzią należy dostarczać:

  1. w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza konsultacyjnego na adres: ug@ciezkowice.pl,
  2. w formie papierowej poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do urny umieszczonej w budynku Szkoły Podstawowej w Bogoniowicach filia w miejscowości Kipszna lub do skrzynki podawczej przed Urzędem Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, Ciężkowice z napisem „konsultacje społeczne".
  3. w formie papierowej poprzez przesłanie formularza konsultacyjnego pocztą na adres: Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, lub przekazanie sołtysowi.

Pomocniczą formę konsultacji jest aktywny formularz opublikowanego na stronie www.ciezkowice.pl w zakładce „konsultacje społeczne".

 

Zarządzenie nr 469/2021 w sprawie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy w dopełniaczu miejscowości Jastrzębia gmina Ciężkowice

Formularz konsultacyjny w formacie doc [pobierz]

Formularz konsultacyjny w formacie pdf [pobierz]

Formularz aktywny 

 

38490