Przejdź do stopki

70-ta rocznica założenia Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” w Ciężkowicach - historia nie całkiem zapomniana

Treść

12 października 1950 roku została założona w Ciężkowicach Koszykarska Spółdzielnia Pracy „Grunwald”, która od roku 1970 kontynuowała swoją działalność jako filia Spółdzielni Rękodzieła Ludowego „Nadwiślanka” z siedzibą w Zatorze, a działalność zakończyła w roku 1997. Spółdzielnia ta kontynuowała długą tradycję wyplatania wyrobów z wikliny na tym terenie, a przez niemal pół wieku była znaczącym ośrodkiem produkcyjnym i miejscem zatrudnienia dla wielu osób z Ciężkowic i z okolicy.

Czy wiecie Państwo, że na wytwarzanie wyrobów z wikliny zwracał uwagę sam Mistrz Ignacy Jan Paderewski, czy jest Państwu wiadomo, że w Ciężkowicach działała  Szkoła Koszykarska, a po wojnie Zakład Produkcyjny Nr 17 należący do Przedsiębiorstwa Państwowego „Polska Wiklina”. Czy pamiętamy, w jakich okolicznościach i kto był w roku 1950 inicjatorem założenia Spółdzielni Koszykarskiej, i czy jest wiadomo, że branża będąca przedmiotem działalności Spółdzielni została wpisana w roku 2018 na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Odpowiedź na powyższe pytania, a także historię Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” i jej dalsze losy będą mogli Państwo poznać z kart opracowania historyczno-wspomnieniowego, jakie powstało dla upamiętnienia 70-tej rocznicy założenia Spółdzielni. Wydanie tego opracowania drukiem jest uzależnione od pozyskania niezbędnych funduszy na ten cel, a w momencie kiedy zostanie on osiągnięty, przekażemy Państwu informacje o terminie wydania oraz sposobie jego kolportażu.

Korzystając ze sposobności, z okazji 70-tej rocznicy założenia Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” w Ciężkowicach, składamy wszystkim byłym członkom i pracownikom wyrazy szacunku i uznania oraz najlepsze życzenia, pamiętając jednocześnie o tych wszystkich, którzy niestety odeszli już od nas na zawsze. Okolicznościowe przesłanie rocznicowe od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyślu będzie zamieszczone także we wspomnianym opracowaniu.

32156