Przejdź do stopki

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Siekierczynie

Treść

Kompleks sportowy-rekreacyjny w Siekierczynie powstał w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Siekierczyna”.
W ramach zadania zostało wykonane ogrodzone boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, koszykówka, siatkówka) ze sztuczną
nawierzchnią z trawy syntetycznej, ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową oraz parking i chodnik. Obiekt dostępny
jest dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dla dorosłych

452816