Przejdź do stopki

GOPS OLD

Treść

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Ciężkowice, której zadaniem statutowym jest pomoc osobom i rodziną, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu ich problemów, z którymi nie są w stanie poradzić sobie, wykorzystując własne siły i środki. 

Pomoc ta, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest świadczona w formie finansowej, rzeczowej lub w postaci pracy socjalnej, realizowanej w środowisku lokalnym, przez wyspecjalizowaną kadrę Ośrodka.

a) Struktura organizacyjna GOPS: [link]

b) Rejestr zbiorów danych osobowych [link] (prowadzony na podstawie:  art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

2. Strona BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [link]

 

3. Kontakt i godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice 

Kontakt telefoniczny: 14 6285839

 

Godziny urzędowania:

- poniedziałek 7.00 - 17.00 

- wtorek 7.00 - 15.00 

- środa 7.00 - 15.00 

- czwartek 7.00 - 15.00 

- piątek  - 7.00 - 15.00

 

4. Elektroniczna obsługa klienta - złóż elektroniczny wniosek o świadczenie poprzez:

a) program Empatia [link]

b) EPUAP [link]

c) stronę internetową Twojego banku

 

5. Aktualności na stronie www Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [link]

 

 

6. Ogłoszenia

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Tutejszy Ośrodek informuje, że obecnie składamy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 który obowiązuje od 01 czerwca 2021r do 31 maja 2022r. Wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczna od 1 lutego 2021 r.

Więcej informacji w zakładce program rodzina 500+

 

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

Przemoc

Świadczenia opiekuńcze

Program Rodzina 500+

Za życiem

Asystent rodziny

Program SENIOR+

 

98159