Przejdź do stopki

Herb gminy

Treść

Obecny herb Ciężkowic został opracowany przez J. Motykę na zlecenie Rady gminy Ciężkowice w roku 1997, ponieważ w trakcie starań o przywrócenie praw miejskich należało przedstawić herb miasta. W Radzie Gminy ścierały się wówczas dwie koncepcje:

1.      Przyjęcie herbu nadanego przez króla Kazimierza.

2.      Przyjęcie herbu używanego okazjonalnie, który uważany jest za herb miasta i gminy Ciężkowice. Wykonał go w około 1850 roku, nieznany z imienia i nazwiska miejscowy artysta. Oryginał tego herbu znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, natomiast jego kopie ma Urząd Gminy w Ciężkowicach.

Zwolennicy obu koncepcji podzieleni byli po połowie. Dla osiągnięcia kompromisu J. Motyka zaproponował połączenie obu herbów i przyjął zlecenie wykonania tego zadania. Podstawą stał się dla niego XIX – wieczny pierwowzór, w którym:

  • zmieniono liternictwo „Królewskie Miasto Ciężkowice”, zachowując styl, graficznie poprawiono napis

  • zmieniono postać gryfa w bramie według obecnych wzorów graficznych

  •  uplastyczniono pozostałe elementy z korektą proporcji

  • w napisie zrezygnowano ze słowa Magistrat

  • umieszczono pierwszy herb na środku murów obronnych nad bramą.

     

Patrząc na XIX – wieczny herb łatwo zauważyć, że elementy w nim zawarte zaczerpnięto z herbu miasta Krakowa (mury z trzema wieżami, otwarta brama).

Po przedstawieniu projektu został on przyjęty przez Radę Gminy stosowną uchwałą.

 

Herb Ciężkowic – koloru złotego na niebieskim tle (według herbarza miast polskich) – nadany przez króla Kazimierza.

39963